Halvpartskontrakt

Kontrakten er indgået mellem Sydthy Rideklub (SYRK)

Denne kontrakt giver ret til

2 undervisningstime om ugen i dressur at der må rides 1 dage enten fredag, lørdag og søndag samt helligdage under opsyn!

at man har førsteret til ponyen/hesten til stævner/klubarrangementer

at man må tage til stævner og/eller skovtur mm., men kun efter aftale med elevskole ansvarlig

At man må ride ponyen/hesten i elevskolens sommerferie, 4 dage i ugen

Der skal gøres opmærksom på, at det IKKE er tilladt at ride udenfor Sydthy Rideklubs arealer, medmindre der er givet tilladelse af elevskole ansvarlig.

Klubben forbeholder sig ret til at disponerer over ponyen/hesten ved stævner og andre arrangementer, såsom f eks. rytterlejr. Dog hvis parten deltager til arrangementet har vedkommende førsteret på ponyen/hesten under deltagelsen.

Klubben forbeholder sig ret til at bede rytteren flytte over på en større pony/hest i det tilfælde nuværende pony/hest er blevet for lille.

Det er KUN undervisere tilknyttet SYRK der må underviser elevheste. Undervisning må KUN foregå på klubbens arealer. Det er KUN tilladt at springe hvis der er en underviser tilstede. Dressurbomme er tilladt alene under opsyn..

I tilfælde af sygdom hos ponyen/hesten stiller klubben, så vidt muligt, en anden pony/hest til rådighed. Hvis dette ikke er muligt, skal det nævnes at der IKKE tilbagebetales for tabte ridedage.

Opsigelse: man kan til enhver tid meddele, at man ønsker at opsige sin part til mailen mail@sydthyrideklub.dk. Dog er man forpligtet til og med den sidste dato i løbende måned + næste mdr.

Denne kontrakt kan til enhver tid ændres/revurderes hvis der kræves dette, f.eks. ved ny elevskole ansvarlig, ny daglig leder, eller nye tiltag fra bestyrelsen. Parterne vil blive informeret om dette, og tilbudt gennemgang/forventningsafstemmelse omkring den nye kontrakt.

 

Sydthy Rideklub forventer

-

at ponyen/hesten passet og plejet som var det ens egen

at der minimum én gang i mdr. bliver pudset udstyr

at der benyttes det hovedtøj + sadel som SYRK har tildelt ponyen/hesten.

Egen hovedtøj og sadel må IKKE bruges uden aftale med den elevskole ansvarlige.

 at den ene  (to ud af fire dage i sommerferien) rides der seriøst så ponyens/hestens uddannelse holdes ved lige

 

at der IKKE klippes pels, pandelok eller hale medmindre det er aftalt med den elevskole ansvarlig

der gives IKKE diverse tilskud, behandlinger mm. til ponyen/hesten (for partens egen regning) medmindre dette er aftalt med elevskole ansvarlig

 at hvis ponyen/hesten er halt, har ændret adfærd eller lignende kontaktes elevskole ansvarlig straks!

 

Betaling forgår via hjemmesiden.

Er der spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail@sydthyrideklub.dk

De 10 gode råd

1. Hesten skal strigles samt skridtes min. 10 min før og efter ridning

2. Man skal som rytter udvise respekt overfor andre ryttere og ponyer/heste

3. Rytteren under 18 år må ikke være alene, der skal være en ansvarlig voksen til stede

(+ 18 år)

4. Rytteren bør bære ridehjelm i alt omgang med ponyen/hesten

5. Ryd altid op i stalden og rytterstuen efter brug. Husk at fjerne klatter og fej. Hæng

udstyret ordentligt på plads

6. Brug altid din sunde fornuft og tænk dig altid godt om, når du arbejder med

ponyen/hesten

7. HUSK, du er et forbillede for andre ryttere. At være part betyder at man har et ekstra ansvar for en elevskolehest, men husk at mange andre ryttere også er glade for netop din parts pony/hest - del gerne denne glæde med hinanden

8. Fortæl din underviser, hvis du oplever noget i ridningen/omgangen med

ponyen/hesten som er ændret, svært mm.

9. Har du mulighed, så hjælp endelig til ved klubbens arrangementer, det giver læring

og socialt samvær

10. Husk, at det ingen krav er at du skal ride stævner - kravet er "blot at du hygger dig

og er glad for din part.