Sydthy Rideklubs Venner


 

Sydthy Rideklubs Venner er en selvstændig støtteforening for Sydthy Rideklub, som er stiftet af forældre eller venner af ridesporten. Foreningens hovedformål er at bistå Sydthy Rideklub økonomisk. Vennerne foretager opsøgende samarbejde til personer og firmaer, som kunne tænkes at ville støtte Sydthy Rideklub, samt afholde arrangementer af indtægtsgivende karakter. Ydermere er det foreningens opgave at søge fonde hjem til gavn for rideklubben og dens projekter.

 

Sponsoraterne Vennerne får ind, vil primært blive anvendt til fornyelse og vedligehold af eksisterende forholde og arealer på klubben, samt nytænkende aktiviteter.

 

Bestyrelse og medlemmer bidrager med en stor frivillig arbejdsindsats. Denne indsats gør det muligt for Vennerne, at afholde forskellige arrangementer såsom ridelejr, fællesspisning og andre spændende arrangementer for alle klubbens medlemmer. Vennerne har støttemedlemmer som rider på hygge- såvel som eliteplan, bedsteforældre osv.

 

Ønsker du som privatperson at støtte Sydthy Rideklubs Venner, kan man få et støttemedlemskab hos os. Medlemskabet koster 150 kr om året. Betaling via mobilpay til: 860982.

 

 

Klik her for at kontakte Sydthy Rideklubs venner - mail

 

Sydthy Rideklubs Venner


 

Fonde 2020

DIF og DGI Sommerpuljen....................................Renovering af elevbanen ude...............................22.100 kr.

DIF og Always sports camp.................................Girl’s camp................................................................7.500 kr.

Qato Fonden..........................................................Heste velfærd i elevskolen..................................50.000 kr.

Spar Nord Fonden.................................................Dressurbane ude....................................................10.000 kr.

Ab rideudsyr...........................................................10 startpakker til nye elever ...................Værdi 10.000 kr.

 

Fonde 2021

DIF og Always sports camp................................Girl’s camp..............................................................10.000 kr.

KV Fonden.............................................................Renovering af ridebaner og barriere..................162.950 kr.

Sparekassen Thy..................................................Åbent hus...................................................................5000 kr.

Thy Mors ernergi...................................................Kæpheste spring.......................................................8000 kr.

DIF og Dgi genstartspuljen.................................Åbent hus................................................................30.000 kr.

Elsass Fonden......................................................Handicap sti.........................................................105.000 kr.

Jascha Fonden.....................................................Elevhest..................................................................65.000 kr.

 

Fonde 2022

DIF og Always sports camp.................................Girls camp...............................................................10.000 kr.

DIF og DGI...............................................................Åbent hus i børnehøjde.........................................17.000 kr.

Lions club..............................................................SydThy Elevhest......................................................10.000 kr.

Friluftfonden..........................................................lys på udebanen.......................................................40.000 kr.

Thisted kommune.................................................renovering af rytterstue.............................................106.991 kr.

vanføre fonden.....................................................sti ved dressurbanen..................................................60.000 kr.

 

 

Fonde 2023

Sparekassen Danmark.........................................  Udstyr.......................................................................15.000 kr.