Om Sydthy Rideklub

Sydthy Rideklub lægger stor vægt på at være et inkluderende og socialt værested med plads til alle.

Vi prioriterer et godt socialt fællesskab i klubben, og vores aktiviteter appellerer til ansvar, hensynsfuldhed og rummelighed.

Klubben er et aktivt fritidstilbud og tilbyder daglig ride undervisning; det være sig for alle børn og voksne.

En betydelig del af arbejdet i rideklubben varetages af frivillige, både i det daglige og ved arrangementer samt ved forbedringer og vedligeholdelse af faciliteter.

 

Faciliteter

Klubben ligger i Hurup Thy, tæt ved byen og i cykel/gåafstand fra togstation.

Vi tilbyder opstaldning, undervisning og ikke mindst vores succesfulde rideskole med mange gode ponyer og heste. For at kunne modtage spring undervisning på vores elevheste, skal man ride mindst en dressur time i elevskolen.

Sydthy rideklub er en gammel veletableret rideklub, som i 2001 flyttede i nye lokaler i kanten af Hurup. Vi råder over en stor og luftig stald med 53 Bokse, 2 ridehaller 20x40 m og 20x60 m. med plads til tilskuere i begge haller, samt stor lys og venlig rytterstue med cafeteria, kontor samt 3 dommertårne mod stor hal.

Vi råder endvidere over 2 udendørsbaner 20x 60 m. og 20x60 m samt udendørs springbane.

 

Stalden

Vi råder over en stor og luftig stald med 50 bokse med højt til loftet - alle med vinduer der kan åbnes. God ventileret stald og godt staldmiljø.

Vi bestræber os som klub på at holde priserne nede på især opstaldning, da vi ønsker det skal være økonomisk muligt for alle at holde hest eller pony. Vi holder priserne nede ved at vi i løbet af året tjener penge på andre områder, så det at være rytter eller opstalder i klubben, samt bidrager til sammenholdet vil vi gerne at man deltager i frivilligt arbejde. 

Tilmelding til opstaldning samt priser finder du, i menu fanen opstaldning.

Dags boks . pr. dag + tilvalg efter eget ønske. Skal bestilles og betales via. shoppen, senest dagen før ankomst til stalden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Undervisning

Der tilbydes undervisning på alle niveauer, lige fra nybegyndere til voksenhold, hvilket afspejler sig i undervisningstilbuddene. Som elev i Sydthy Rideklub har man mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter, heriblandt elevstævner, ridelejr og mange andre sociale arrangementer. 

Hvis klubben aflyser undervisning, tilbydes der hvis det er muligt kompentation ferier og helligdag undtaget.

Hvis rytter aflyser undervisning kompenseres dette ikke.


Undervisning v. Laila Pedersen

Enetime: 275 kr.

OBS: Enetimer betales via shoppen på hjemmesiden senest ved undervisningens opstart.

Dressur/Spring:

Holdundervisning 330 kr. pr. md. medlemskab påkrævet, samt facilietetskort pris 400 pr. mdr. Facilitetskort giver adgang til brug af baner, brug af boks hvis der er en ledig, vask af hest, undervisning samme pris som opstalder, samt vandbånd til sammepris som opstalder. 

eller holdkort 100 kr pr. mdr. giver adgang til at benytte banerne under undervisningen.

Klippekort pris 1700 kr. for 8 eneundervisningstimer v. Laila Pedersen.

 

Elevskolen v. Amalie

Undervisning 1 time ugentligt: 378 kr.

Undervisning 2 timer ugentligt: 650 kr.

Part Hest (Inkl. 1 ugentlig undervisningstime): 1.100kr.

Part Pony (Inkl. 1 ugentlig undervisningstime): 890 kr.

Enetimer hos Amalie 150 kr. pr. t. er både for private- og partryttere i elevskolen.

Kunne du tænke dig at gå til ridning og få en part på en af elevskolens heste/ponyer så kontakt Amalie.

 

Halvpart

En halvpart på en pony koster 890kr. og en hest 1100 kr. i måneden, prisen er inkl. 2 ugentlige ridetimer, skab og chip til faciliteterne (gældende pr. 01.11.22).

En halvpartsrytter må ride på ponyen eller hesten i weekender og helligdage (1 ekstra dag i ugen udover de 2 ugentlige undervisningsdage). Man har endvidere ret til at tage hesten/ponyen med ud til stævner på betingelse af godkendelse fra den elevskoleansvarlige, dette gælder også hvis man vil tage hesten/ponyen med på tur i skoven/vandet mv.. Rytteren forventes at passe hesten og udstyr som var det ens egen.

 

Åbningstider: Alle dage 07.00 - 22.00

 

Sikkerhed i stalden

Når man færdes i stalden og har med heste at gøre er der nogle forholdsregler, som er nødvendige, at rette sig efter.

 

 

Ridehus/baner

Fold regler

 

Medlemskab

Alle ryttere skal være medlem af Sydthy Rideklub - Dette er obligatorisk da klubben er medlem af DRF (Dansk Rideforbund)

Tilmelding og betaling for medlemskab foregår via hjemmesiden.

Der er mulighed for at betale 1/2-årligt eller 1/1-årligt. Medlemskabet løber fra 01.01.xx – 30.06.xx og/eller 01.01.xx – 31.12.xx.

 

Facilitetskort

Facilitetskort 400 kr. pr. mdr. (følger rytter op til 2 heste)

Familie facilitetskort 750 kr. pr. mdr. ( følger 2 rytter og op til 4 hest)

Brug af hal pr. gang: 79 kr. betales via webshop.

Medlemshåntering på chip. 1. gangs beløb for hver chip. (elevskolen er undtaget): 50 kr.

Skal tilkøbes ved facilitetskort.

 

Betaling

Betaling forgår via tilmelding på vores hjemmeside. Betalingen løber fra d. 1 til d. 1 i hver mdr. 

 

Ved ulykker, brand og tyveri

Ved akutte uheld – ring 112!

Ved brand se brandinstruksen hænger på div. opslagstavler.

Alle der færdes på Sydthy Rideklub er på eget ansvar – Der forventes, at alle ryttere tegner egen ulykkesforsikring. Ydermere opfordres alle, der opbevarer ting på Sydthy Rideklub, at tegne en indboforsikring der dækker disse ting.

Tyveri accepteres ikke og medfører bortvisning fra klubben. Der er opsat videoovervågning på klubben i tilfælde af tyveri og ulykker.

 

Opsigelse Hvis man ønsker at opsige sine ydelser skal man sende en skriftlig opsigelse til mail@sydthyrideklub.dk løbende mdr. + 30 dage.

 

Afbud

Bliver du forhindret i at deltage til undervisning, bedes I melde afbud senest samme dag kl. 12.00 til underviseren.