Sikkerhed i stalden

Når man færdes i stalden og har med heste at gøre er der nogle forholdsregler, som er nødvendige, at rette sig efter.

 

 

Ridehus/baner